"Pay me? I accept love. I don't want no money from you, bro."
I all misär finns det ändå hopp för mänskligheten.

- Gästbloggande människor - | | Kommentera |
Upp